Pla d'equipaments de Barcelona

Edició de les bases per a l'elaboració del Pla d'equipaments de l'Ajuntament de Barcelona