Barcelona societat

Revista semestral de coneixement i anàlisi social del l'Observatori Social de l'Ajuntament de Barcelona